Pages

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

Hà Nội chính thức lớp học 1, lớp 6 trực tuyến

hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến ở các lớp mẫu giáo, lớp 1 và lớp 6 tại HN chính thức năng động.

Hà Nội phê duyệt kế hoạch tuyển sinh đầu trên mức mạng

Tuyển sinh lớp đầu tại HN: "lảo đảo" vì các tiêu chí và nguyện vọng

Hà Nội chính thức tuyển sinh lớp 1, lớp 6 trực tuyến - 1

phần mềm tuyển sinh cấp cao của Sở Hà Nội Giáo dục và Đào tạo

Từ 16-27 / 6, hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến ở các lớp mẫu giáo, lớp 1 và lớp 6 tại Hà Nội sẽ chính thức hoạt động. Cụ thể, đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 từ 16 - 19/6. Đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà trẻ từ 20 - 23/6. Đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 từ 24 - 27/6.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết các phần mềm tuyển sinh trực tuyến đã được Sở GD & ĐT xây dựng từ đầu năm 2016, cho đến nay đã hoàn thành và đưa vào thử nghiệm. 100% Giáo dục và Đào tạo đã tham gia thử nghiệm với 87% các trường báo cáo hệ thống ổn định, thông suốt. Các điều chỉnh ổn định còn lại đang được xem xét để đảm bảo đủ điều kiện tuyển sinh trực tuyến. Trong trường hợp cha mẹ không có phương tiện, hoặc ít hiểu biết về công nghệ thông tin, có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét